pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Albina
Wandy

23

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

BIP » ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW » Powiadomienie o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy

WAŻNE

środa, 25.05.2022 08:30

 

WAŻNE!!!

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, który będzie wykonywał pracę na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) obywatel Ukrainy, który rozumiany jest także jako nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył in na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu, w przypadku gdy:

-jest obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP (np. na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt, zezwolenia jednolitego na pobyt i prace, w ruchu bezwizowym)

- jeżeli pracodawca lub pełnomocnik działający w jego imieniu, powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie pracodawca składa wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego -praca.gov.pl !

Nie złożenie powiadomienia w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy lub złożenie powiadomienia po przekroczeniu ww. terminu skutkuje uznaniem powierzenia pracy za nielegalne.

Złożone powiadomienie uprawnia obywatela Ukrainy do pracy na terytorium Polski bez konieczność uzyskania zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Złożenie powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy nie podlega opłacie.

Zmiana pracodawcy jak również każde zawarcie z cudzoziemcem kolejnej umowy, wiąże się z koniecznością złożenia nowego powiadomienia o podjęciu pracy.

Nie ma możliwości anulowania bądź wycofania złożonego powiadomienia. Natomiast w przypadku błędnie wprowadzonych danych należy złożyć korektę powiadomienia.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 25.05.2022 08:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6246

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu