pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Kamili
Kamila

14

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP

Zmiany dotyczące powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

wtorek, 18.06.2024 14:46

Od 01.07.2024r


Zmiany dotyczące powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy od dnia 01.07.2024 r.

Z dniem 01.07.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza następujące zmiany:

- przedłuża do dnia 30 września 2025 r. legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium RP;

 

- skrócenie z 14 na 7 dni terminu na powiadomienie powiatowego urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Powiadomienia złożone w lipcu a dotyczące zatrudnienia obywatela Ukrainy w miesiącu czerwcu 2024 r. nadal będzie obowiązywał termin 14 dniowy.

- wprowadza dodatkowe warunki, których spełnienie uprawnia obywatela Ukrainy do wykonywania pracy na terytorium RP na podstawie powiadomienia, tj.: wymiar czasu pracy nie jest niższy niż wskazany w powiadomieniu lub liczba godzin nie jest mniejsza niż wskazana w powiadomieniu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy, wynagrodzenie, które otrzymuje obywatel Ukrainy, spełnia wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu - w przypadkach gdy przepisy te mają zastosowanie;

- wymóg złożenia ponownego powiadomienia w terminie 7 dni w następujących przypadkach:

- zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub

- zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub

- zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub

- obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu

- obowiązek złożenia powiadomienia dni gdy obywatel Ukrainy rozpoczął pracę na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przed wydaniem mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i zamierza kontynuować pracę na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Powiadomienie to składa się w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji przez obywatela Ukrainy;

- obywatel Ukrainy ma obowiązek poinformować podmiot powierzający wykonywanie pracy o decyzji dot. zezwolenia na pobyt i pracę, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Pracę obywatela Ukrainy w tym okresie uznaje się za legalną.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 18.06.2024 14:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 186

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu