pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Albina
Wandy

23

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

BIP

Zaproszenie do współpracy w planowaniu szkoleń w 2024r

wtorek, 09.01.2024 10:45

do dnia 26.01.2024r


Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2024

Zgodnie z wymogami § 66, ust. 1 pkt 4  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Informacje te są niezbędne do określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na rok 2024 i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy Planu Szkoleń na rok 2024.

Zapraszamy jednostki organizacyjne, ośrodki pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej do współpracy przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń.

Swoje zgłoszenia propozycje proszę kierować pisemnie / drogą elektroniczną na niżej wskazany adres.

Z uwagi na konieczność sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz opracowania Planu Szkoleń na rok 2024 proszę o pisemną informację do dnia 26.01.2024 roku.  Jednocześnie proszę także o wnikliwą analizę zgłaszanych zapotrzebowań szkoleniowych w celu trafnego ustalenia rzeczywistych potrzeb szkoleniowych aby w konsekwencji móc adekwatnie do zapotrzebowań lokalnego rynku pracy na zawody i specjalności określić kierunki szkoleń.


Kontakt (pisemnie, elektronicznie lub osobiście):

Pani Magdalena Durejko - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego

(m.durejko@pupslubice.pl)

 lub

 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Mickiewicza 3

69-100 Słubice

(parter, pokój nr 4, tel. 95-759-09-30)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.01.2024 10:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1481

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu