pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Augustyna
Ingi

28

maj

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

środa, 04.01.2023 07:55

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, jako podmiot realizujący  zadania powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął czynności zmierzające do oszacowania zapotrzebowania na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji następujących ustawowych zadań w roku 2023, zgodnie
z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021  r. poz. 573 ze zm.):

1. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, stażu, prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz innych usług i instrumentów wymienionych w art. 11 ust 2 ww. ustawy;

2. udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ww. ustawy;

3. zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ww. ustawy;

4. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

5. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

6. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb  wynikających z ich niepełnosprawności;

7. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w podpunktach a-c;

8. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy,

9. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.

10.Środki dla przedsiębiorstwa społecznego lub spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 26 g ww. ustawy na;

11. utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1

12. finansowanie kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny zgłosić do dnia 20.01.2023r. pisemną informację na temat zapotrzebowania, wskazując konkretną formę wsparcia oraz planowaną wysokość środków, o jakie będzie wnioskował.

Informacje można dostarczyć faksem (95 758 36 09), drogą elektroniczną (sekretariat@pupslubice.pl) lub osobiście w godzinach otwarcia urzędu bądź za pośrednictwem poczty do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na środki realizujące przedmiotowe zadania. Wnioski o udzielenie wsparcia będą rozpatrywane nie wcześniej, niż po podjęciu uchwały Rady Powiatu Słubickiego określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON w roku 2023.

Informuję, że niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2023 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2023 07:56
Liczba wyświetleń: 255

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu