pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Edwina
Rosławy

4

październik

PWŚCPSN
1       1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

BIP

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU RPO

środa, 18.05.2022 07:14

"Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VIII)"

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że ciągle prowadzi nabór uczestników do programu RPO  "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VIII)" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej 6. „Regionalny rynek pracy” Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”. W ramach Programu Regionalny Program Operacyjny dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Nabór na następujące formy aktywizacji zawodowej:

- staże

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej,

- Prace Interwencyjne

Szczegółowe informacje o projektach możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną w wieku 30 lat i więcej będącą w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

-osobą w wieku 50 lat i więcej,

-kobietą,

-osobą z niepełnosprawnościami,

-osobą długotrwale bezrobotną[1],

-osobą o niskich kwalifikacjach[2].

oraz zarejestrowaną w tutejszym urzędzie i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie skontaktuj się jak najszybciej z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

-telefonicznie – 95 758 36 08 i poproś o połączenie z doradcą klienta indywidualnego

-elektronicznie – sekretariat@pupslubice.pl

-osobiście – tylko po wstępnie ustaleniu dokładnego terminu rozmowy z doradcą dzwoniąc pod nr tel.:

95 758 36 08

Udział w projekcie może umożliwić Tobie między innymi nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, podjęcie samozatrudnienia, czy też podjąć pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Zachęcamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Słubicach, pracodawców do udziału w projektach realizowanych przez urząd.

Termin realizacji projektu

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.


[1] Przez osoby długotrwale bezrobotne rozumie się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

[2] Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj.liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 18.05.2022 07:14
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2022 07:16
Liczba wyświetleń: 462

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu