INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Anatola
Edyty

20

listopad

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze RPO III

piątek, 25.10.2019 10:28

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby
Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby

Nabór trwa do 15.11.2019 roku !!!!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (V)”, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”

pozostają jeszcze środki finansowe na:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby!!!

- refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby!!!

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, spełniające minimum któreś z poniższych kryteriów:

-kobieta,

-osoba w wieku 50 lat i więcej,

-osoba niepełnosprawną,

-osoba o niskich kwalifikacjach[1],

-osoba długotrwale bezrobotna[2].

 

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku na dotację lub refundację zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach (parter budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00 (dotacja-wniosek składamy u doradcy klienta, refundacja- wniosek składamy u pracownika merytorycznego w pokoju nr 4).


[1] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu ( do ISCED 3 włącznie) --à str. 9 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

[2] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych, zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 25.10.2019 10:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2019 09:11
Liczba wyświetleń: 85

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone