INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Franciszka
Lamberty

17

wrzesien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (13.09.2019r) -Dostawa papieru toaletowego

piątek, 13.09.2019 12:55

ZP/32/2019                                                                 

  

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup i dostawa papieru toaletowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru toaletowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, według poniższego wykazu:

1.Papier toaletowy - 55 opakowań (po 8 sztuk rolek w opakowaniu)

długość rolki -minimum 15,0 mb, ilość listków w rolce minimum 120, ilość rolek w opakowaniu 8, ilość warstw papieru-3, kolor papieru- biały, szerokość  1 rolki minimum 10 centymetrów, Waga 1 rolki minimum minimum 0,87 grama.

2.Papier toaletowy JUMBO (duży otwór wewnętrzny) - szary , jednowarstwowy , długości minimum 130 mb, waga jednej rolki minimum 0,35 grama- 100 sztuk.

Papier toaletowy należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w dni robocze w godzinach urzędowania.

CPV: 33761000-2

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

2. Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat 1 piętro do dnia 2019-09-20 do godz. 10:00., faksem nr 95 7583609 lub e-mail sekretariat@pupslubice.pl.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/32/2019”

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Joanna Kos - Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw adm - gosp tel. (95) 7583608 e-mail sekretariat@pupslubice.pl

2.  Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel.  ( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy -papier 2019-09-13 14:01:30 Ossowski Rafał
załącznik Projekt umowy 2019-09-13 14:01:50 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 13.09.2019 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 13:12
Liczba wyświetleń: 21

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone