INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Aleksego
Bogdana

17

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (09.07.2019r) - Tonery i Tusze

wtorek, 09.07.2019 11:38
ZP/19/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych -tonerów i tuszy zgodnie z poniższym zestawieniem :

Lp.

kod producenta

Nazwa Drukarki/Urządzenia/opis

ilość

1

Q2612AC

HP LJ 1010, 1020,1022

6

2

CE505AC

HP LJ 2055

3

3

TONER OKI MC853 / MC873 - 7K - 45862840 BLACK

Kaseta tonerem o wydajności 7300 str. do OKI MC 873

3

4

TONER OKI MC853 / MC873 - 7,3K - 45862839 CYAN

Kaseta tonerem o wydajności 7300 str. do OKI MC 873

1

5

TONER OKI MC853 / MC873 - 7,3K - 45862838 MAGENTA

Kaseta tonerem o wydajności 7300 str. do OKI MC 873

1

6

TONER OKI MC853 / MC873 - 7,3K - 45862837 YELLOW

Kaseta tonerem o wydajności 7300 str. do OKI MC 873

1

7

Bęben obrazowy OKI MC 853/MC873 -BLACK

OKI MC 873

1

8

Bęben obrazowy OKI MC 853/MC873 -CYAN

OKI MC 873

1

9

Bęben obrazowy OKI MC 853/MC873 -MAGENTA

OKI MC 873

1

10

Bęben obrazowy OKI MC 853/MC873 -YELLOW

OKI MC 873

1

11

Bęben Q3964A

Bęben obrazowy HP 2840

1

12

Q3960A

Toner czarny do HP 2840

1

13

Q7570A

czarny toner do HP 5035

2

14

CN045AE

HP Office Jet Pro 8600 black XL

5

15

CN046AE

HP Office Jet Pro 8600 cyan XL

5

16

CN047AE

HP Office Jet Pro 8600 magenta XL

5

17

CN048AE

HP Office Jet Pro 8600 yellow XL

5

18

Toner Xerox 106R03585

Xerox Versalink B405

3

19

CC364A

HP LJ 4015x

5

 

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze (np. tonery w dwupakach lub tusze w 4 pakach itd.) /lub/oraz w opakowaniach tzw. korporacyjnych (opakowanie posiada uboższą szatę graficzną). Tonery i tusze musza być - nie zamiennymi, nie napełnianymi, fabrycznie nowymi, polecanymi przez producentów drukarek. Tonery i tusze musza pochodzić z bieżącej produkcji z pełną gwarancją producenta.

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3  69-100 Słubice

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-w zakresie proceduralnym:

Anna Żybort -  Inspektor tel. (95) 7583608 e-mail efs@pupslubice.pl

-w zakresie merytorycznym:

Rafał Ossowski - Główny Specjalista tel. (95) 7590925 e-mail admin@pupslubice.pl

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV: 30125110-5, 30125100-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: realizacja zamówienia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), spełniający warunki i wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 2019-07-19 do godz. 14:00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie mailowej i Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/19/2019 tonery i tusze. Nie otwierać do 19/07/2019r. do godz. 14.00”

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt umowy na dostawę tonerów i tuszy 2019-07-09 12:38:48 Ossowski Rafał
załącznik Formularz ofertowy_Tonery i Tusze 2019-07-09 12:38:36 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.07.2019 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019 11:47
Liczba wyświetleń: 89

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone