INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Miłosza
Pawła

25

styczeń

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA -NABÓR WNIOSKÓW

środa, 29.12.2021 09:41

Nabór wniosków na jednokrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców (dla kodów PKD - 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z)

Nabór wniosków na jednokrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

(dla kodów PKD - 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza nabór wniosków

 

od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r.

 

o jednokrotną dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, udzielaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 2371), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę poprzez platformę praca.gov.pl w postaci elektronicznego formularza wniosków po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

OZNACZENIE GRAFICZNE WNIOSKU NA PORTALU WWW.PRACA.GOV.PL

( KLIKNIJ)

 

 

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu bądź w innej formie niż elektronicznie nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z zasadami i instrukcją jego wypełniania. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie psz.praca.gov.pl

Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają nw. warunki:

-na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Oceny spełnienia ww. warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. Wszelkie zmiany przeważającego PKD po tym terminie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 roku) nie będą uwzględniane.

-których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu grudniu 2021r. był niższy, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021r.;

-na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. i dzień złożenia wniosku.

Wyżej wymieniona dotacja udzielana jest jednokrotnie i nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE  C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.).

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Informacje odnośnie etapu prac i sposobu rozpatrzenia złożonego wniosku można uzyskać na swoim koncie w systemie praca.gov.pl.

 

                                                                                      Robert Martyn

 

                                                                        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                        w Słubicach


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 29.12.2021 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021 09:52
Liczba wyświetleń: 170

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone