INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Alfa
Leonii

19

kwiecień

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Informacja o wyniku naboru (01.03.2021r) - Doradca zawodowy

wtorek, 09.02.2021 12:50

Aktualizacja: Wynik naboru (01.03.2021r)

OA-110-01/2021

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: DORADCA ZAWODOWY-STAŻYSTA

 

Na podstawie art. 15 ust 2 pkt  4 ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrana została Pani Kamila Duer z Kunowic, która spełniła wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, ponadto wykazała się wystarczającą wiedzą wymaganą w ogłoszeniu.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
(dane zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej – kandydat na pracownika PUP)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuje, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach (PUP).

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach z siedzibą w Słubicach  przy ul. Mickiewicza 3 reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail dyrektor@pupslubice.pl, telefonicznie pod numerem   95 738 3608 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2.       W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joannę Kos pod adresem e-mail organizacyjny@pupslubice.pl  tel. 95 759 0926.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzania naboru na wolne stanowisku urzędnicze-doradca zawodowy- stażysta– na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

4.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze-od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przetwarzania.

6.   Przysługiwać Pani/Panu prawa żądania od Administratora:

a)    Dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b)    Sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c)    Usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d)  Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

e) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f)   Przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7.       W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia , nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

8.       W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

9.       Podanie Pani/Pana danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.

10.   W toku przetwarzania Pani /Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art.22 Rozporządzenia.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Oświadczenia_Nabór_2021r 2021-02-09 13:52:43 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.02.2021 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2021 10:27
Liczba wyświetleń: 270

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone