INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Mascelego
Walerii

16

styczeń

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

środa, 01.07.2020 11:26

(01.07.2020r)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza, że

w dniach od 01.07.2020 do odwołania

odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Podstawa prawna: Art. 15zze2 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Dofinansowanie jest objęte środkami Funduszu Pracy.

Wniosek o dofinansowanie kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę.

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA oraz w przypadku składania wniosku elektronicznie dodatkowo z Instrukcją składania wniosku (do pobrania w praca.gov.pl przed wypełnieniem wniosku).

Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski mogą być składane:

-w postaci elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa poprzez naciśnięcie symbolu

 

(proszę kliknąć w baner powyżej)

Wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad i Umowy) wraz z jego integralnymi

elementami w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 wraz z Umową można złożyć poprzez

formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl.

-w postaci papierowej - wypełniony i podpisany wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy) wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

 

Do wypełnionego i podpisanego wniosku (dodatkowo każda strona wniosku powinna być zaparafowana) należy załączyć:

1.Załącznik nr 1 do wniosku – wypełniony i czytelnie podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

2.Załącznik nr 2 do wniosku – wypełniony i podpisany Wykaz pracowników wraz z 2 kalkulatorami

3.podpisaną Umowę z załącznikami i podpisanymi klauzulami informacyjnymi (w 2 egz.)

4.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę. Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z wizytą w Urzędzie celem podpisania umowy ( zachęcamy, zatem do składania wniosków przez portal praca.gov.pl.)

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. 

Telefonicznej Informacji udzielają od pon. do pt. w godz. od 7:15 - 08:15

Maria Kulikowska – tel. 95 759 09 36

Magdalena Durejko – tel. 95 759 09 30


Dokumenty do pobrania: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 01.07.2020 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 11:27
Liczba wyświetleń: 543

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone