INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Narcyza
Serafina

28

październik

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

środa, 01.07.2020 11:03

01.07.2020r

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach od dnia 1 lipca 2020 r.  do odwołania rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie pożyczki dostępne są na stronie internetowej https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z zasadami ubiegania się o pożyczkę i instrukcją.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Wnioski należy składać wyłącznie:

-w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (praca.gov.pl, usługi elektroniczne Urzędów Pracy –Tarcza antykryzysowa-wniosek o udzielenie pożyczki…PSZ-PKDO - symbol pomarańczowy, nie żółty!!!) po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku zapoznaj się z instrukcją składania wniosku o udzielenie pożyczki.

 

(proszę kliknąć w baner powyżej)

Do wypełnionego elektronicznie wniosku koniecznie załącz tylko kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy) natomiast do wniosku automatycznie załączona jest:

-umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru do pobrania z systemu praca.gov.pl (obrazek poniżej – umowa automatycznie załączona jest do wniosku, więc nie dodawaj jej, nie usuwaj, nie dziel , nie modyfikuj, nie skanuj, nie drukuj i nie podpisuj odręcznie bo będzie wniosek odrzucony)

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, który jest do uzupełnienia w sposób elektroniczny na końcu wniosku 

lub w przypadku wystąpienia trudności także w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice; wnioski złożone w ten sposób podlegają 48 h kwarantannie!!!

Druki dokumentów które powinieneś złożyć to wypełnione czytelnie i podpisane (do pobrania pod ogłoszeniem):

-podpisany czytelnie własnoręcznie wniosek o udzielenie pożyczki (zaparafowana każda strona wniosku)

-podpisany i wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

-podpisaną umowę pożyczki wraz z klauzulą informacyjną (w dwóch egzemplarzach, czytelnie podpisana umowa oraz klauzula oraz zaparafowana każda strona umowy).

Uwaga dot. pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa gdy występują powinny zawierać pełnomocnictwo do złożenia wniosku i zawarcia umowy w innych przypadkach będą honorowane tylko w zakresie jakim dotyczą.   Należy zwrócić także uwagę czy zawierają one upoważnienie do złożenia oświadczenia. Dlatego też w pełnomocnictwie zaleca się umieszczenie przykładowego zapisu o tym, że:

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje dodatkowo w szczególności upoważnienie do złożeniu w moim imieniu oświadczenia obejmującego pełną treść części ………..wniosku o udzielenie pożyczki oraz końcowego oświadczenia o treści: "Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą."

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia po przeanalizowaniu kompletnego wniosku. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

WNIOSKI ZŁOŻONE NIE KOMPLETNIE BĘDĄ ODRZUCANE. PRZED ZŁOZENIEM WNIOSKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CZY WSZYSTKIE POLA WNIOSKU ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE.

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 95 759 09 31 w godz. 7.15-8.15 (wskazane godziny wynikają z obłożenia pracą i koniecznością wykonywania innych obowiązków w pozostałym czasie.


Dokumenty do pobrania: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

1.ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI.

2.WNIOSEK O POŻYCZKĘ

3.UMOWA POŻYCZKI z klauzulą informacyjną

4.Formularz COVID-19 pomoc publiczna


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 01.07.2020 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 11:29
Liczba wyświetleń: 466

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone