INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Libuszy
Wacławy

28

wrzesien

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WYKAZ NAJCZEŚCIEJ POJAWIAJACYCH SIĘ BŁĘDÓW SKUTKUJĄCYCH ODRZUCENIEM WNIOSKU

poniedziałek, 04.05.2020 06:50

Aktualizacja 29.06.2020r

INFOMACJA DOT. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WYKAZ NAJCZEŚCIEJ POJWIAJACYCH SIĘ BŁĘDÓW SKUTKUJĄCYCH ODRZUCENIEM WNIOSKU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że od dnia 3 kwietnia 2020 roku prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r., o której mowa w art. 15 zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zm.). 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wsparciem oraz licznymi błędami w składanych wnioskach, które niestety wydłużają czas ich rozpatrywania Urząd uczula na bardzo skrupulatne wypełnienie i skompletowanie wniosku zgodnie z instrukcją i zasadami jego wypełnienia.

Wnioski zawierające błędy są odrzucane, co powoduje w przypadku dalszego zainteresowania wsparciem, konieczność złożenia nowego wniosku i niestety znaczne przesunięcie w czasie jego rozpatrzenia i realizacji z powodu dużej ilości wniosków wcześniej złożonych.

Mając na celu zmniejszenie ryzyka odrzucenia wniosku poniżej wskazujemy najbardziej popełniane błędy:

Wnioski składane drogą elektroniczną przez praca.gov.pl:

 

1.       Złożenie nieodpowiedniego wniosku. Złożenie wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników PSZ-DKDG(symbol niebieski) nie zaś wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG (symbol żółty). Uważnie patrz na oznaczenie, jaki wniosek wypełniasz.

2.    Błędne dane identyfikacyjne. Pkt. 1 wniosku DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY Nazwa przedsiębiorcy (imię i nazwisko) bardzo często zawiera nazwę miejscowości lub inne dane, które są niezgodne z rejestrem CEIDG lub KRS. Pamiętaj, że nazwa firmy, REGON i NIP oraz adres siedziby muszą być prawdziwe i zbieżne z danymi faktycznymi umieszczonymi w rejestrach, które zawsze w rejestrze powinny być aktualne.

3.       Niepełne lub błędne pełnomocnictwo. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika załącz pełnomocnictwo i sprawdź jego zakres. Upewnij się czy pełnomocnictwo obejmuje tylko złożenie wniosku, czy też zawarcie umowy i złożenie wniosku o umorzenie pożyczki oraz czy zawiera ustosunkowanie do składanego oświadczenia w pkt. 6 wniosku i końcowego oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przygotowując pełnomocnictwo upewnij się, do jakich czynności chcesz powołać pełnomocnika. Składając wniosek elektronicznie pełnomocnictwo powinno zawierać wszystkie ww. elementy. W treści ogłoszenia o naborze wniosków są zawarte przykładowe wytyczne w sprawie.

4.       Załączanie niewłaściwych załączników lub niekompletnych. Pamiętaj, że do wniosku w załączniku nr 1 wypełniając wniosek automatycznie załącza się formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego treść formularza znajduje się na końcu wniosku wypełnianego elektronicznie. Nie załączaj żadnego skanu, czy odręcznie wypełnionego formularza do wniosku, tylko wypełnij formularz elektronicznie we wniosku, gdyż będzie to potraktowane, jako błąd, Nie musisz też załączać dodatkowo  załącznik nr 2 umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy będącej plikiem z rozszerzeniem pdf. Załącznik ten automatycznie załączony jest już do wniosku (możesz go pobrać wyłącznie dla siebie) więc nie musisz go samemu dodawać.  Jeżeli postąpisz inaczej – załączając umowę w inny sposób , dzieląc ją na kilka plików i załączając wiele plików, czy robiąc jej zdjęcie, czy też wypełniając ją odręcznie albo załączając jej cześć - wniosek będzie odrzucony. Pamiętaj załączasz samemu tylko kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) nic więcej , z zastrzeżeniem pkt. 5. Umowa i podstawowy formularz pomocy publicznej  już jest załączony automatycznie do wniosku i podpisując wniosek oznacza to że podpisujesz automatycznie wszystkie załączniki do niego

5.      Brak dodatkowych informacji o pomocy publicznej. Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1] konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć (w formie innego dodatkowego załącznika do wniosku) informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264. Pobierz, wypełnij cały formularz i załącz go w pliku pdf. jako inny załącznik do wniosku.

 

Wnioski składane drogą pocztową lub osobiście:

UWAGA: DOKUMENTACJA PODDAWANA JEST 48 H KWARANTANNIE!!!!

DLATEGO JEŻELI MOŻESZ ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE BY NIE NARAZŻAĆ SIEBIE I INNYCH NA ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM ALE TAKŻE BY SZYBCIEJ MIEĆ ZAŁATWIONĄ SPRAWĘ!

JEŻELI ZŁOŻYSZ WNIOSEK W TAKI SPOSÓB I BĘDZIE ON PRAWIDŁOWY DOSTANIESZ PIENIĄDZE NA WSKAZANE KONTO BEZ KONIECZNOSCI OSOBISTEJ WIZYTY W URZĘDZIE.

 

1.       Błędny wniosek. Pamiętaj by złożyć wniosek o udzielenie pożyczki nie zaś tylko jej umorzenie. W takim przypadku wniosek będzie odrzucony.

2.       Brak miejscowości i daty wypełnienia wniosku (1 strona wniosku, górny prawy róg).

3.    Błędne dane identyfikacyjne. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY Nazwa przedsiębiorcy (imię i nazwisko) bardzo często zawiera nazwę miejscowości lub inne dane, które są niezgodne z rejestrem CEIDG lub KRS. Pamiętaj, że nazwa firmy, REGON i NIP oraz adres siedziby muszą być prawdziwe i zbieżne z danymi faktycznymi umieszczonymi w rejestrach, które zawsze w rejestrze powinny być aktualne.

4.       Niepełne lub błędne pełnomocnictwo. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika załącz pełnomocnictwo i sprawdź jego zakres. Upewnij się czy pełnomocnictwo obejmuje tylko złożenie wniosku, czy też zawarcie umowy oraz czy zawiera ustosunkowanie do składanego oświadczenia w pkt. 6 wniosku i końcowego oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przygotowując pełnomocnictwo upewnij się, do jakich czynności chcesz powołać pełnomocnika. W treści ogłoszenia o naborze wniosków są zawarte przykładowe wytyczne w sprawie.

5.      Załączanie niewłaściwych załączników lub niekompletnych. Pamiętaj, że do wniosku załączasz tylko podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

6.       Brak dodatkowych informacji o pomocy publicznej. Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[2] konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć (w formie innego dodatkowego załącznika do wniosku) informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264.

7.      Błędny numer rachunku. Pamiętaj by czytelnie wpisać bez jakichkolwiek poprawek 26- cyfrowy numer rachunku bankowego, na który chcesz byśmy przelali pożyczkę. Nie nanoś poprawek, bo wniosek zostanie odrzucony.

8.      Skreślenia, poprawki we wniosku. Pamiętaj, żeby we wniosku nie było żadnych skreśleń, poprawek, korekt danych. Wszystkie dane powinny być podane w sposób czytelny i jednoznaczny.

9.      Czytelny podpis Wnioskodawcy. Pamiętaj by wniosek podpisać własnoręcznie imieniem oraz nazwiskiem.

 

Wyjaśnienia dot. spółek cywilnych:

 

Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.

 

Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie spółki cywilnej, która jako z zbiorowy pracodawca zatrudnia 10 lub więcej pracowników, taki przedsiębiorca nie ma prawa do pożyczki. Jednak jeśli jednocześnie taki przedsiębiorca jest wspólnikiem w innej spółce, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników lub prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia mniej niż 10 pracowników może skorzystać z pożyczki na prowadzenie tej działalności gospodarczej, w ramach której spełniany jest warunek zatrudnienia określony w definicji mikroprzedsiębiorcy.

 

PAMIĘTAJ, ŻE WYPEŁNIAJĄC PRAWIDŁOWO WNIOSEK PRZYŚPIESZASZ PROCES ROZPATRZENIA TWOJEGO WNIOSKU ORAZ POZOSTAŁYCH WNIOSKÓW.

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOSC WNIOSKÓW PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ. NIEZWŁOCZNIE PO JEGO ROZPATRZENIU W PRZYPADKU WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTANIESZ ODPOWIEDŹ W SYSTEMIE PRACA.GOV.PL ZAŚ W PRZYPADKU WNIOSKÓW ZŁOZONYCH W INNY SPOSÓB NIŻ ELEKTRONICZNIE PRACOWNIK PUP NAWIĄŻE Z TOBĄ KONTAKT.[1] Jeżeli prowadzisz działalność w którymś z sektorów załącz do wniosku rozszerzony formularz; o działalności prowadzonej w tych sektorach może świadczyć występowanie kodu PKD (wykazana w CEIDG lub KRS) - od 01.11.Z do 01.16.Z, 01.19.Z, od 01.21.Z do 01.30.Z, od 01.41.Z do 01.47.Z, od 01.49.Z do 01.50.Z, od 01.61.Z do 01.64.Z, 01.70.Z, 02.10.Z, 02.20.Z, 02.30 Z, 02.40 Z, od 03.11.Z do 03.12.Z, 03.21.Z, 03.22.Z, 10.04.Z, od 10.11.Z do 10.13.Z, 10.20.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.73.Z, 10.81.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, od 11.02.Z do 11.06 Z, 18.89.Z. 20.14.Z, 46.21 Z, 46.22 Z, 46.23 Z, 47.11 Z, 47.19 Z, 47.22 Z, 47.23 Z. Jeżeli występuje taki kod PUP będzie wymagał od Ciebie dodatkowego formularza byś ustosunkował się do poruszonych w nim kwestii.

 
[2] Patrz odnośnik nr 1 – pomocniczy wykaz kodów PKD, który może świadczyć o tym, że prowadzisz taką działalność.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.05.2020 06:50
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2020 09:58
Liczba wyświetleń: 2789

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone