INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dominiki
Jaropełka

6

lipiec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

wtorek, 21.04.2020 11:56

AKTUALIZACJA (23.06.2020r) III NABÓR WNIOSKÓW (od 24.06.2020r do odwołania)

OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza, że

w dniach od 24.06.2020 do odwołania

odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA oraz w przypadku składania wniosku elektronicznie dodatkowo z Instrukcją składania wniosku (do pobrania w praca.gov.pl przed wypełnieniem wniosku).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski mogą być składane:

-w postaci elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa poprzez naciśnięcie symbolu

(proszę kliknąć w powyższy baner)

Do wypełnionego wniosku elektronicznie należy załączyć (zał. nr 1 i 2 są automatycznie dołączone do wniosku elektronicznego):

1.ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz jest integralną częścią wniosku elektronicznego, wypełniasz go razem z wnioskiem, nic nie skanuj i nie dodawaj nowych załączników)

2.ZAŁĄCZNIK NR 2 - Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (umowy nie należy podpisywać odręcznie; jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym. Z jej treścią należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku. NIE POWINIENEŚ PODPISYWAĆ UMOWY ODRĘCZNIE I JEJ SKANOWAĆ. Umowa wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, jako integralna całość, opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

3.Kopia pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).

 

-w postaci papierowej - wypełniony i podpisany wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad) wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

Do wypełnionego i podpisanego wniosku (dodatkowo każda strona wniosku powinna być zaparafowana) należy załączyć:

1.Załącznik nr 1 do wniosku – wypełniony i czytelnie podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

2.podpisaną Umowę z załącznikami i podpisanymi klauzulami informacyjnymi (w 2 egz.)

3.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Dotyczy wniosków papierowych i elektronicznych:  Jeśli wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę.
Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z wizytą w Urzędzie celem podpisania umowy ( zachęcamy, zatem do składania wniosków przez portal praca.gov.pl.)

Wnioski, które wpłynął przed 24 CZERWCA br. nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. 

Telefonicznej Informacji udzielają od pon. do pt. w godz. od 7:15 - 08:15

Eugenia Kujawa – tel. 95 759 09 36

 

Dokumenty do pobrania:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 21.04.2020 11:56
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2020 12:36
Liczba wyświetleń: 2684

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone