INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dominiki
Jaropełka

6

lipiec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze wniosków -o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

poniedziałek, 20.04.2020 13:41

AKTUALIZACJA (01.07.2020r) III NABÓR WNIOSKÓW (od 24.06.2020r do odwołania) -aktualizacja -zmniejszenie załączników do wniosku

OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza, że

w dniach od 24.06.2020 do odwołania

odbędzie się nabór wniosków mikro, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników.

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY oraz w przypadku składania wniosku elektronicznie dodatkowo z Instrukcją składania wniosku (do pobrania w praca.gov.pl przed wypełnieniem wniosku).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski mogą być składane:

-w postaci elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa poprzez naciśnięcie symbolu

 

(proszę kliknąć w powyższy baner)

Do wypełnionego wniosku elektronicznie należy załączyć (zał. nr 1 i 2 są automatycznie dołączone do wniosku elektronicznego):

1.ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz jest integralną częścią wniosku elektronicznego, wypełniasz go razem z wnioskiem, nic nie skanuj i nie dodawaj nowych załączników)

2.ZAŁĄCZNIK NR 2 - Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (umowy nie należy podpisywać odręcznie; jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym. Z jej treścią należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku. NIE POWINIENEŚ PODPISYWAĆ UMOWY ODRĘCZNIE I JEJ SKANOWAĆ. Umowa wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, jako integralna całość, opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z punktem 16 Instrukcji).

3.ZAŁĄCZNIK NR 3 – wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx; składa się z 3 kalkulatorów)

4.Kopia pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).

-w postaci papierowej - wypełniony i podpisany wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy) wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

 

Do wypełnionego i podpisanego wniosku (dodatkowo każda strona wniosku powinna być zaparafowana) należy załączyć:

1.Załącznik nr 1 do wniosku – wypełniony i czytelnie podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

2.Załącznik nr 2 do wniosku – Wykaz pracowników wraz z 3 kalkulatorami (art. 15zzb DEFS kalkulator)

3.podpisaną Umowę z załącznikami i podpisanymi klauzulami informacyjnymi

4.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Dotyczy wniosków papierowych i elektronicznych: Jeśli wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę. Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z wizytą w Urzędzie celem podpisania umowy ( zachęcamy, zatem do składania wniosków przez portal praca.gov.pl.)

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. 

 

Telefonicznej Informacji udzielają od pon. do pt. w godz. od 7:15 - 08:15

Maria Kulikowska – tel. 95 759 09 36

Magdalena Durejko – tel. 95 759 09 30


Dokumenty do pobrania:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.04.2020 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 11:11
Liczba wyświetleń: 2304

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone