INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Bianki
Borysa

10

sierpien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Szacowanie zapotrzebowania na środki PFRON w 2020r

wtorek, 07.01.2020 12:18

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, jako podmiot realizujący  zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął czynności zmierzające do oszacowania zapotrzebowania na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji następujących ustawowych zadań w roku 2020, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1172 ze zm.):

1.szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, stażu, prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz innych usług i instrumentów wymienionych w art. 11 ust 2 ww. ustawy;

2.udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ww. ustawy;

3.zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ww. ustawy;

a.adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

b.adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

c.zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń  technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb  wynikających z ich niepełnosprawności;

d.rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w podpunktach a-c;

4.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy,

5.zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny zgłosić do dnia 15.01.2020r. pisemną informację na temat zapotrzebowania, wskazując konkretną formę wsparcia oraz planowaną wysokość środków, o jakie będzie wnioskował.

Informacje można dostarczyć faksem (95 758 36 09), drogą elektroniczną (sekretariat@pupslubice.pl) lub osobiście w godzinach otwarcia urzędu bądź korespondencyjnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na środki realizujące przedmiotowe zadania. Wnioski o udzielenie wsparcia będą rozpatrywane nie wcześniej, niż po podjęciu uchwały Rady Powiatu Słubickiego określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON w roku 2020.

Informuję, że niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 07.01.2020 12:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 491

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone