INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Eweliny
Jana

26

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Rozpoznanie potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (PFRON) w 2019r

piątek, 14.12.2018 13:36

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ
I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2019

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, jako podmiot realizujący  zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, informuje, że rozpoczął czynności zmierzające do oszacowania zapotrzebowania na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji następujących ustawowych zadań w roku 2019, zgodnie
z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018  r. poz.    511 ze zm.):

1. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, stażu, prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz innych usług i instrumentów wymienionych w art. 11 ust 2 ww. ustawy;

2. udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ww. ustawy;

3. zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ww. ustawy;

a. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

b. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

c. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb  wynikających z ich niepełnosprawności;

d. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w podpunktach a-c;

4. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy,

5. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z danymi zawartymi w  Sprawozdaniu o rynku pracy MRPiPS – 01  za miesiąc listopad 2018r. w ewidencji tutejszego urzędu figurują 33 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego oraz 7 osób niepełnosprawnych posiadających status poszukującego pracy.

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny zgłosić do dnia 31.12.2018r. informację na temat zapotrzebowania wskazując konkretną formę wsparcia oraz planowaną wysokość środków, o jakie będzie wnioskował.

Informacje można dostarczyć faksem (95 758 36 09), drogą elektroniczną (sekretariat@pupslubice.pl), osobiście w godzinach otwarcia urzędu bądź korespondencyjnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na środki na realizację przedmiotowych zadań. Wnioski o udzielenie wsparcia będą rozpatrywane nie wcześniej niż po podjęciu uchwały Rady Powiatu Słubickiego określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON w roku 2019.

 


Informuję, że niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.12.2018 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 278

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone