INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Fabioli
Miły

20

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Egzaminy i licencje

wtorek, 04.01.2011 12:32

Egzaminy, licencje

1.Starosta  może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

2. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez (osobę  uprawnioną ) bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin.

3.O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania niezbędnych do wykonywania danego zawodu licencji może ubiegać się:
 1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
 2)  poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, który:
  a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z   
     przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który   
     jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub   
     górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w     
     indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  e) jest żołnierzem rezerwy,         
  f) pobiera rentę szkoleniową,
  g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o      promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane   
     przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku
     ze zwolnieniem monitorowanym,
  h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie  
     przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika,
     jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
     poza rolnictwem
        3) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju     zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do egzaminu bądź licencji składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2011 12:32
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2011 13:03
Liczba wyświetleń: 3437

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone