INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Beatrycze
Małgorzaty

18

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

RPO Lubuskie 2020

poniedziałek, 20.08.2018 08:30

Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (IV)"

 

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że realizuje projekt  „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (IV)”

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

 

CELEM PROJEKTU JEST :

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj.

-kobiet,

-osób w wieku 50+,

-osób z niepełnosprawnościami,

-długotrwale bezrobotnych,

-osób o niskich kwalifikacjach.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2018-31.12.2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Ogólna wartość projektu – 514 896 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 437 662 zł.

 

ZAKRES POMOCY 

Liczba osób, która otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8

Liczba osób objętych stażem – 30

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem. 

Zatrudnienie w wyniku wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 8

 

DLA KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako osoby bezrobotne objęte I lub II profilem pomocy.

Program adresowany jest w szczególności do:

-kobiet,

-osób powyżej 50 roku życia,

-osób z niepełnosprawnościami,

-osób o niskich kwalifikacjach,

-osób długotrwale bezrobotnych.

Osoby przystępujące do projektu zobowiązane są wypełnić i złożyć wydane przez pracownika PUP dokumenty przed przystąpieniem do projektu oraz w trakcie jego realizacji (wzory stosowanych dokumentów umieszczone są w plikach do pobrania).

 

 KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Osoby chętne przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (Słubice, ul. Mickiewicza 3) przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta  lub też u specjalisty ds. programów (95 758 36 08).

 


PLIKI DO POBRANIA

 


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2018 08:45
Liczba wyświetleń: 246

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone