INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Beatrycze
Małgorzaty

18

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

PO WER 2014-2020

poniedziałek, 20.08.2018 08:18

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (III)

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (III)”

 

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (III)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy” Działanie  1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

 

CELEM PROJEKTU JEST :

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2017-31.12.2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Ogólna wartość projektu - 1 186 418,12 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 1 090 199,61 zł, z tego:

rok 2017 – 545 170 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 500 956,71 zł

rok 2018 – 641 248,12 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 589 242,90 zł

 

ZAKRES POMOCY 

Liczba osób, która otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 33, w tym: rok 2017 – 17 os.

rok 2018 – 16 os.

Liczba osób objętych stażem – 87, w tym:

rok 2017 – 40 os.

rok 2018 – 47 os.

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DLA KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która jednocześnie:

-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

-nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Osoby przystępujące do projektu zobowiązane są wypełnić i złożyć wydane przez pracownika PUP dokumenty przed przystąpieniem do projektu oraz w trakcie jego realizacji (wzory stosowanych dokumentów umieszczone są w plikach do pobrania).

 

 KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Osoby chętne przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (Słubice, ul. Mickiewicza 3) przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta  lub też u specjalisty ds. programów (95 758 36 08).


PLIKI DO POBRANIA

 

 


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 08:18
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2018 08:44
Liczba wyświetleń: 270

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone