INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Haliszki
Lody

22

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Transfer zasiłku

środa, 30.07.2008 07:35

Transfer zasiłku

 

1. Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku, może wyjechać do innego kraju Członkowskiego UE w celu poszukiwania w nim pracy i otrzymywać w tym kraju zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez okres 3 miesięcy w wysokości ustalonej przez PUP w Polsce. Osoba taka powinna pozostawać do dyspozycji PUP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania minimum w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem wyjazdu. Bezrobotny musi złożyć wniosek o wydanie formularza E-303 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, minimum na 7 dni przed terminem zaplanowanego wyjazdu wraz z zaświadczeniem z PUP potwierdzającym datę rejestracji. Następnie bezrobotny obowiązany jest do zarejestrowania się w ciągu 7 dni od daty wyjazdu w urzędzie zatrudnienia w kraju, w którym poszukuje pracy. Z transferu zasiłku bezrobotny może skorzystać tylko raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia.  (art. 69 Rozporządzenia 1408/71 EWG).

2. Informację o utarcie statusu poszukującego pracy przez osobę przyjeżdzającą do RP w celu poszukiwania pracy, do której miały zastosowanie przepisy art. 69 rozporządzenia 1408/71 lub art. 64 rozporządzenia 883/2004, powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy ( § 12.1 rozp. I).

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy informację o okresach pobierania zasiłku i jego wysokości przez osobę przyjeżdzającą do RP w celu poszukiwania pracy, do której miały zastosowanie przepisy art. 69 rozporządzenia 1408/71 (§ 12.2 rozp. I).

4. Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, niezwłocznie po zakończeniu wypłaty zasiłku lub na każdy wniosek wojewódzkiego urzędu pracy, informację o okresach pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną, której przyznano zasiłek na podstawie art. 65 rozporządzenia 883/2004, wysokości tego zasiłku, datach poszczególnych wypłat, a także informację, czy w okresie posiadania prawa zasiłku osoba bezrobotna pobierała stypendium, wraz ze wskazaniem okresu pobierania stypendium (§12.3 rozp. I).

Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach i tekście:

1.USTAWA tj. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2.ROZP.I: tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 roku ( Dz. U. Nr 222, poz. 1299);

3.ROZP II: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego z dnia 18 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.);

4.EWG: Rozporządzenie Rady (EWG) 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, z późn. zm.)

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 30.07.2008 07:35
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2018 10:05
Liczba wyświetleń: 3209

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone