INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Miłosza
Pawła

25

styczeń

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie (04.01.2022r) - zapotrzebowanie pracodawców z terenu Powiatu Słubickiego na środki z rezerwy KFS

wtorek, 04.01.2022 08:52

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty podejmuje działania mające na celu oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania pracodawców z terenu Powiatu Słubickiego na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2022, wobec czego prosi wszystkich zainteresowanych wnioskowaniem o środki z rezerwy KFS w 2022r. o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: m.durejko@pupslubice.pl bądź pisemną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice w terminie do 24.01.2022r. do godziny 1500.

 Zapotrzebowanie powinno zawierać: wysokość środków, o jaką zamierzają się Państwo ubiegać, rodzaj formy kształcenia ustawicznego, planowaną ilość osób do objęcia wsparciem oraz wskazanie spełnienia przynajmniej jednego z priorytetów.

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1100 ze zm.) składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazało, iż  środki KFS w 2022 roku z tzw. rezerwy KFS przeznacza się na:

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

-wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami w terminie trwania naboru (który zostanie ogłoszony po uzyskaniu informacji o limicie środków KFS) do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS
na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków
KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Osobą do kontaktu są: Pani Magdalena Durejko (tel.: 95 759 09 30,
e-mail:
m.durejko@pupslubice.pl)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2022 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2022 08:54
Liczba wyświetleń: 230

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone