INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Miłosza
Pawła

25

styczeń

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie

poniedziałek, 26.07.2021 10:27

 

OGŁOSZENIE

O USTAWOWEJ ZMIANIE WARUNKÓW ZAWARTYCH UMÓW

W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ PRZED 1 LIPCA 2021 R.

 

Powiatowy Urząd Pracy w  Słubicach informuje:

 

1.przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038), oraz podmiot, o którym mowa w art. 15zze2 ust. 1 ustawy, że umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2 ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy tj. 1 lipca 2021 r, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze i art. 15zze2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1192).

2.mikroprzedsiębiorców, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że umowy o udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 15zzd oraz art. 15zzda ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy tj. 1 lipca 2021 r., ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd oraz art. 15zzda ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1192).

3.mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, że umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 15zze4 ustawy zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy tj. 1 lipca 2021 r., ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zze4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą tj. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1192).

 

Jeżeli mowa o ustawie zmienianej w art. 1 to mowa o ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm. .Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162 i 1163).


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 26.07.2021 10:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 716

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone