INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dominiki
Jaropełka

6

lipiec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

UWAGA -PILNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

czwartek, 19.03.2020 11:15

AKTUALIZACJA 26.03.2020r

INFORMACJA O DZIAŁALNOSCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-COV-2  ORAZ STANEM EPIDEMI Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

1.     Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że każda nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem[1].

2.    Obsługa bezpośrednia klientów urzędu zostaje wstrzymana do odwołania.

3.     W wejściu do urzędu (wewnątrz pierwszego pomieszczenia) w punkcie podawczym umieszczona została zabezpieczona skrzynka na ewentualną pilną korespondencję, która będzie odbierana przez pracownika. Proszę o powiadomienie telefoniczne urzędu (95 758 36 08) o umieszczeniu korespondencji w skrzynce w celu jej odebrania.

4.     Wszelkie wyznaczone obowiązkowe wizyty, a także spotkania grupowe w terminie od 16 marca do 10 KWIETNIA 2020 ROKU zostały odwołane. Klienci z wyznaczonymi terminami wizyt po 31 marca br. dzień przed wizytą proszeni są o kontakt telefoniczny z urzędem w celu potwierdzenia terminu wizyty (95 759 09 12, 95 759 09 13).

5.     Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do urzędu korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl/). Link do portalu udostępniony też jest na stronie internetowej urzędu www.pupslubice.pl po prawej stronie w zakładce Linki. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w puncie potwierdzającym.

UWAGA:  W ww. przypadku rejestracji osoby ubiegającej się  o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy    dokonuje się  z dniem, w którym osoba złożyła wniosek po  opatrzeniu go  i  załączonych do  wniosku   zeskanowanych dokumentów oraz   oświadczenia pod   rygorem odpowiedzialności karnej za  składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad  przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług    administracji publicznej albo    podpisem osobistym weryfikowanym za  pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa  w przepisach o dowodach osobistych.

 

W szczególnych sytuacjach osoba ubiegająca się o status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy nie mająca możliwości dokonania rejestracji poprzez Internet proszona jest o uprzedni kontakt telefoniczny z urzędem 95 759 09 19 lub 95 758 36 08 w celu ustalenia dokładnego terminu rejestracji.

UWAGA: W takim przypadku rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy  dokonuje się  z dniem, w którym osoba zgłosiła się  do  powiatowego urzędu pracy – po  poświadczeniu przez    nią   własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią  danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz  o zapoznaniu się   z warunkami zachowania statusu. REJESTRACJA DOKONANA JEST W MOMENCIE PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WTYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEN I POTWIERDZENIU ICH PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU NIE ZAŚ WYŁĄCZNIE Z DNIEM ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. PODPISY NA DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH ORAZ DATY MUSZĄ BYĆ ZŁOZONE W TERMINIE USTALONYM Z PRACOWNIKIEM URZĘDU W OBECNOŚCI PRACOWNIKA URZĘDU.

O SZCZEGÓŁACH ZI DOKŁADNEJ PROCEDURZE REJESTRACJI ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

 

6.     Poprzez system praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl/) można także dokonać wyrejestrowania z urzędu, zgłoszenia oferty pracy, załatwić sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemca.

7.     Urząd wykonuje zadania w godzinach od 7 do 15. W załatwianiu spraw dopuszcza się sprawy przekazane poprzez portal praca.gov.pl a także wyłącznie kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu, korespondencyjny bądź elektroniczny sekretariat@pupslubice.pl. Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy bez uwierzytelnionego podpisu podpisem certyfikowanym bądź profilem zaufanym nie będą udzielane żadne informacje mogące naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych. 

8.     Kontakt telefoniczny

a.     rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę tel. 95 759 09 14

b.    informacji starosty (test rynku pracy) tel. 95 759 09 14

c.     zgłaszania ofert pracy tel. 95 759 09 14

d.    instrumenty rynku pracy (staże, prace interwencyjne, dofinansowania i inne )  tel. 95 759 09 36, 95 759 09 31

e.     Krajowy Fundusz Szkoleniowy tel. 95 759 09 31

f.     rejestracja i wyrejestrowanie tel. tel. 95 759 09 23

g.    obsługa osób bezrobotnych tel. 95 759 09 12, 95 759 09 13

h.     ubezpieczenia tel. 95 759 09 19

i.      pozostałe sprawy tel. 95 758 36 08

9.     Druki do wykorzystania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (www.pupslubice.pl) oraz przy punkcie podawczym (parter) urzędu.[1] Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

 


USŁUGI ELEKTRONICZNE URZĘDU PRACY


Rejestracja w PUP -komplet dokumentów do pobrania


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.03.2020 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2020 06:50
Liczba wyświetleń: 1176

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone