INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Antonii
Ignacego

17

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze RPO II

piątek, 12.07.2019 10:30

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż:

w projekcie pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim(V)”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”

istnieją jeszcze środki finansowe na takie formy wsparcia dla bezrobotnych, jak:

- staże wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

- prace interwencyjne

 

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, spełniające minimum któreś z poniższych kryteriów:

 -kobieta,

-osoba w wieku 50 lat i więcej,

-osoba niepełnosprawną,

-osoba o niskich kwalifikacjach[1],

-osoba długotrwale bezrobotna[2].

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u specjalisty ds. programów (95 758 36 08).

Dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania”(Projekt PO WER i RPO).

 

W celu  zaczerpnięcia szerszej informacji o projekcie, zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową:

- www.pupslubice.pl (zakładka: Fundusze Europejskie)

 


[1] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu ( do ISCED 3 włącznie) --à str. 9 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

[2] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych, zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.07.2019 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019 10:31
Liczba wyświetleń: 231

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone