INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Franciszka
Lamberty

17

wrzesien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

PROJEKT RPO

środa, 12.12.2018 06:59

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje,  że realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (IV)”

 

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako osoby bezrobotne i ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy, zmierzającego do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków i podniesienia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Program adresowany jest w szczególności do:

-kobiet,

-osób powyżej 50 roku życia,

-osób z niepełnosprawnościami,

osób o niskich kwalifikacjach[1],

-osób długotrwale bezrobotnych[2].

 

W roku 2018 w ramach programu będą realizowane następujące formy aktywizacji  :

-staże dla 19 osób, wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem,

-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 13 osób,

- refundacja kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla 8 osób.  

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w 2018 roku wynosi 236 574, 00 zł, na zadanie staż - 123 922, 00  , natomiast na refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy kwota ta jest równa 154 400,00 zł.

Wartość projektu w 2018 roku – 514 896,00 zł , w tym kwota dofinansowania z EFS 437 662, 00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż zostają jeszcze niewykorzystane częściowo środki przeznaczone na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej .

 

W związku z powyższym, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie – osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz przedsiębiorców.

 

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie , zapraszamy :

- osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter budynku,

 

Doradcy Klienta Indywidualnego

tel. 095/7590913, 095/7590917, 095/7590913

Doradcy Klienta Instytucjonalnego

tel. 095/7590914

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 Ważne linki:

-www.rpo.lubuskie.pl

-funduszeeuropejskie.gov.pl

-http://europa.eu


[1] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu.

[2] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwalnie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy przyjmuje się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.12.2018 06:59
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018 07:00
Liczba wyświetleń: 465

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone