INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Biny
Damazego

11

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA

piątek, 03.08.2018 17:39

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie wsparcia z dodatkowowych środków Funduszu Pracy 2018r 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA Z DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 W RAAMCH PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA WSI

 

Powiatowy Urząd Pracy w  Słubicach informuje, że w odpowiedzi na złożony z dnia 21.05.2018 roku wniosek o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację ww. programu rynku pracy  w kwocie łącznej 428,0 tys. zł otrzymał dodatkowe środki w wysokości 214,0 tys. zł na aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi uwzględniając wysokość przyznanych środków na jego realizację,  zakłada aktywizację 21 osób w ramach następujących działań:

•udzielenie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (średnia wysokość dofinansowania – 15,8 tys. zł) dla 8 osób – środki zostały rozdysponowane w związku ze złożonymi wcześniej wnioskami

•zatrudnienie 3 osób na utworzonych stanowiskach pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (średnia wysokość refundacji – 16,0 tys. zł);

•organizację stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 osób;

 

Plan finansowy programy przedstawia się następująco:

 

 

Zgodnie z zasadami ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi przeznaczony jest dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 

 

Zakłada się, że średni koszt uczestnictwa w programie wyniesie  10,1 tys. zł (we wniosku założono 9,7 tys. zł), natomiast planowanym rezultatem realizacji programu jest osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 90,5 %  (we wniosku planowano 93,2%), zaś wskaźnika efektywności kosztowej w wysokości 11,3 tys. zł (we wniosku planowano 10,4 tys. zł.).  Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych programów i form wsparcia oraz jego aktualną dostępność przedstawia poniższa tabela.

 

Złożenie wniosku nie oznacza gwarancji udzielenia wsparcia. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku  jest jego kompletne złożenie i spełnienie przez wnioskodawcę warunków formalno-merytorycznych oraz prawnych określonych w obowiązujących przepisach prawa i założeniach programu, a także posiadanie środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel w dniu rozpatrywania wniosku. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę osoby/podmioty zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia mogą ubiegać się o wsparcie po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wnioski rozpatrywane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel, nie dłużej niż do końca 2018 roku! Środki przeznaczone na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zostały już wyczerpane  w związku z dużym zainteresowaniem i bieżącym ich wpływaniem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (ul. Mickiewicza 3) w godzinach jego urzędowania lub na stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu.

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą roszczenia do zawarcia umowy i udzielenia wsparcia.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 03.08.2018 17:39
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2018 18:01
Liczba wyświetleń: 300

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone