INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Jarosława
Marka

25

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Rozpoznanie potrzeb na realizację zadań związanych rehabilitacją zawodową i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w 2018r

poniedziałek, 15.01.2018 06:58

ROZPOZNANIE POTRZEB NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ
I ZATRUDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2018

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, jako podmiot realizujący  zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, informuje, że rozpoczął czynności zmierzające do oszacowania zapotrzebowania na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji następujących ustawowych zadań w roku 2018, zgodnie
z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.):

-szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, stażu, prac interwencyjnych, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz innych usług i instrumentów wymienionych w art. 11 ust 2 ww. ustawy;

-udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni, o której mowa w art. 12 a ww. ustawy;

-zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 26 ww. ustawy;

-adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

-adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

-zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń  technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb  wynikających z ich niepełnosprawności;

-rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w ww. podpunktach;

-zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy,

-zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 26 e ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z danymi zawartymi w  Sprawozdaniu o rynku pracy MRPiPS – 01  za miesiąc grudzień 2017r. w ewidencji tutejszego urzędu figuruje 51 osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnego oraz 7 osób niepełnosprawnych posiadających status poszukującego pracy.

Osoby bądź podmioty zainteresowane ubieganiem się o ww. wsparcie powinny zgłosić do dnia 26.01.2018r. pisemną informację na temat zapotrzebowania wskazując konkretną formę wsparcia oraz planowaną wysokość środków, o jakie będzie wnioskował.

 

Informacje można dostarczyć faksem (95 758 36 09), drogą elektroniczną (sekretariat@pupslubice.pl), osobiście w godzinach otwarcia urzędu bądź korespondencyjnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na środki na realizację przedmiotowych zadań, tj. wykorzystane zostaną wyłącznie w charakterze informacyjnym. Natomiast wnioski o udzielenie wsparcia będą rozpatrywane nie wcześniej niż po podjęciu uchwały Rady powiatu Słubickiego określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON w 2018r.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 15.01.2018 06:58
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 07:00
Liczba wyświetleń: 271

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone