INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip eures psz Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Strona Powiatu Słubickiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kalendarium

Albiny
Sebastiana

16

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie - RPO

piątek, 26.05.2017 11:50

Nabór wniosków RPO

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O ZORGANIZOWANIE STAŻY ORAZ REFUNDACJĘ KOSZTÓW

WYPOSAŻENIA / DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje,  że realizuje projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (III)". Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (III)" adresowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako osoby bezrobotne i ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy, zmierzające do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków i podniesienia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Działaniem w programie mogą zostać objęte osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, w szczególności :

-osoby w wieku 50+,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby o niskich kwalifikacjach,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-kobiety.

 

W powiecie słubickim w ramach projektu realizowane są następujące formy aktywizacji:

-staże wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem;

-refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uprzejmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.  Szczegółowych informacji na temat prowadzonego naboru udzielą Państwu doradcy klienta instytucjonalnego pod numerem telefonu 95 759 09 14.

 

Wnioski można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 


 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 26.05.2017 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2017 12:56
Liczba wyświetleń: 463

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone