INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip eures psz Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Strona Powiatu Słubickiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kalendarium

Albiny
Sebastiana

16

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Informacja o konkursie -Program Operacyjny Lubuskie 2020

wtorek, 16.05.2017 13:34

"Nabór 8-31 maja 2017r - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze"

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy. 31 marca br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie2020.

 

TERMIN NABORU PROJEKTÓW: 8 – 31 maja 2017 r.

 

Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, które mają 30 lat lub więcej. Pomoc udzielana będzie  Lubuszanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobietom, osobom po 50 roku życia, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnym.

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:

-jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

-organizacje pozarządowe,

-przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

-osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

-instytucje rynku pracy,

-instytucje otoczenia biznesu,

-podmioty ekonomii społecznej.

Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:

-doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,

-szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,

-staże i praktyki zawodowe,

-pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,

-niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, np. poprzez doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

-pośrednictwo pracy.

Udział w projektach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i praktyki, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy inną osobą zależną. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują wszelkie niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 7 500 000 mln zł, w tym wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego to 6 375 000 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysł, jak wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak zmotywować je do działania i poprawić ich sytuacją zawodową i osobistą, a dzięki temu wpłynąć również na rozwój regionu.

 

Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP: ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04. 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 16.05.2017 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 417

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone