INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Jarosława
Marka

25

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Pożyczka szkoleniowa

wtorek, 04.01.2011 11:41

 

 Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

1.Starosta może, na wniosek osoby bezrobotnej, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


2.Pożyczka jest nieoprocentowana a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
3.W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
4.O udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, może ubiegać się:
 
 1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
 2)  poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,który:
   a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z   
     przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który   
     jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub   
     górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w     
     indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   e) jest żołnierzem rezerwy,         
   f) pobiera rentę szkoleniową,
   g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o   
     promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane   
     przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku
     ze zwolnieniem monitorowanym,
   h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie  
     przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika,
     jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
     poza rolnictwem
 3) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność  gospodarczą  w wieku 45 lat i  powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

 
Osoba ubiegająca się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia składa
w urzędzie pracy wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej. 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2011 11:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2011 13:03
Liczba wyświetleń: 3224

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone